ScrollToTop

Uzasadnione rozwiązanie na drogach

Poniżej przedstawiamy publikacje, które inwestorom, projektantom lub wykonawcom mogą pomóc w wyborze technologii betonowej, projektowaniu lub budowie drogi.

1. Poradnik – nawierzchnie betonowe na drogach gminnych

W poradniku przedstawiono informacje o możliwościach stosowania nawierzchni betonowych na drogach gminnych, sposobach doboru grubości warstw nawierzchni oraz o technologiach wytwarzania i wbudowywania mieszanek betonowych na drogach o niewielkim obciążeniu ruchem.

2. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych

Zweryfikowana i zaktualizowana w 2014 roku na zlecenie GDDKiA wersja KTKNS pierwotnie opracowana w 2001 roku. Katalog uwzględnia aktualne technologie wykonywania nawierzchni betonowych, stosownie do nowych kategorii obciążenia ruchem. Zaprezentowane konstrukcje katalogowe dostosowano do zwiększonego obciążenia ruchem w Polsce oraz aktualnych przepisów prawnych w zakresie wymiarów i wymaganych nacisków na osie pojazdów.

3. Badania i analizy kosztów budowy i utrzymania nawierzchni betonowych i asfaltowych

Założenia, wyliczenia i wnioski zespołu ekspertów pracującego pod kierownictwem prof. Antoniego Szydło dotyczące porównania kosztów budowy i utrzymania nawierzchni betonowych i asfaltowych z 2016 roku

4. PORADNIK INWESTORA – Kryteria oceny ofert w branży budowy dróg po nowelizacji Prawa zamówień publicznych z dnia 28 lipca 2016 r.

Publikacja zawiera wskazówki dla inwestorów – przedstawicieli samorządów. Po nowelizacji Pzp w kryteriach przetargowych na drogi liczy się już nie tylko „najniższa cena”, ale m.in. koszty cyklu życia drogi, do których zaliczymy koszty związane ze wszystkimi etapami od projektu począwszy, poprzez budowę, użytkowanie i utrzymanie, a na rozbiórce kończąc.

5. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla nawierzchni z betonu cementowego

Ogólne Specyfikacje Techniczne dla nawierzchni z betonu cementowego zostały wprowadzone do stosowania w dniu 7 czerwca 2018, Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nr 23/2018. OST to dokumenty niezbędne dla projektantów i wykonawców dróg betonowych w Polsce.