ScrollToTop

Uzasadnione rozwiązanie na drogach

Grupa Ożarów S.A. organizuje na terenie kraju cykliczne konferencje popularyzujące wiedzę o zastosowaniu technologii betonowej na drogach lokalnych: gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

– Tymi spotkaniami chcemy zainicjować działania zmierzające do poprawy jakości dróg lokalnych poprzez wybór najbardziej ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań oraz połączenie ich z lokalnym potencjałem wykonawczym i miejscowymi surowcami – mówi Marek Surowiec, dyrektor ds. strategii i członek Zarządu Grupy Ożarów S.A. – Zapraszamy samorządowców, inwestorów przemysłowych, środowiska akademickie, wykonawców i projektantów dróg oraz wszystkie podmioty gospodarcze zainteresowane wprowadzaniem efektywnych rozwiązań na drogach lokalnych. Dążymy do bliższej współpracy środowiska naukowego, samorządowego oraz biznesowego. Uważamy, że osiągnięty w wyniku tej współpracy efekt synergii, przyniesie wymierne korzyści dobru publicznemu i przyspieszy rozwój.

Obecnie współpracujemy z naukowcami z Olsztyna, Białegostoku, Krakowa, Rzeszowa, Warszawy i Lublina.