ScrollToTop

Uzasadnione rozwiązanie na drogach

I Warmińsko-Mazurska Konferencja Drogowa

I Warmińsko-Mazurska Konferencja Drogowa odbyła się 21 czerwca 2017 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Tematem wydarzenia było budowanie nowoczesnych i ekologicznych dróg na terenie Warmii i Mazur. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele lokalnych samorządów, firm budowlanych oraz środowiska akademickiego. Obecni byli też Piotr Grzymowicz, prezydent miasta Olsztyna oraz Stanisław Trzaskowski, przewodniczący zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Konferencja już się odbyła

Galeria