ScrollToTop

Uzasadnione rozwiązanie na drogach

II Podlaska Konferencja Drogowa

Politechnika Białostocka wraz ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu, Chryso Polska, OAT oraz Cement Ożarów zorganizowała drugą edycję konferencji poświęconej budowie nowoczesnych dróg na Podlasiu. Wydarzenie odbyło się w środę, 23 maja 2018r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej i zostało objęte patronatem honorowym przez Prezydenta Miasta Białegostoku, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Białymstoku oraz Podlaską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

Konferencja już się odbyła

Ramowy program konferencji 

09.30 – 10.00 – rejestracja uczestników 

10.00 – 10.15 – uroczyste otwarcie i wystąpienia honorowych gości 

I SESJA WYKŁADOWA

 1. Wpływ charakterystyki kruszywa na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni betonowych teksturowanych metodą odkrytego kruszywa
  dr inż. Marta Wasilewska, prof. PB dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, mgr inż. Paweł Gierasimiuk, WBiIŚ Politechniki Białostockiej
 2. Wypełniamy „białe plamy” na mapie dróg betonowych województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego
  Grzegorz Stefanowicz, Piotr Chmielewski, Kruszbet S.A.
 3. Nowoczesne technologie wyrównywania i teksturowania nawierzchni betonowych
  Piotr Heinrich, OAT
 4. Mieszanki CBGM wg WT5 na inwestycjach S17, S51 i DK16
  Artur Paszkowski, Cement Ożarów
 5. Hałas w otoczeniu skrzyżowań drogowych w Białymstoku
  dr inż. Marek Motylewicz, WBiIŚ Politechniki Białostockiej, Przewodniczący SITK Białystok

II SESJA WYKŁADOWA

 1. Modyfikacja betonu nawierzchniowego domieszką emulsji bitumicznej
  dr inż. Krzysztof Falkowski, WBiIŚ Politechniki Białostockiej
 2. Współczesne trendy w budownictwie drogowym
  Michał Szymański, Chryso Polska
 3. Drogi betonowe – niezmiennie dobre
  prof. Jan Deja, Piotr Kijowski, Stowarzyszenie Producentów Cementu
 4. Laboratoryjna metoda oceny współczynnika tarcia nawierzchni betonowych w zależności od techniki teksturowania ich powierzchni
  mgr inż. Paweł Gierasimiuk, WBiIŚ Politechniki Białostockiej

Galeria