ScrollToTop

Uzasadnione rozwiązanie na drogach

II Podkarpacka Konferencja Drogowa

Konferencja organizowana przez Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Rzeszów, Stowarzyszeniem Producentów Cementu, Chryso Polska, oraz Cement Ożarów odbędzie się w środę, 29 listopada 2017r. na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej (Budynek „P”, V piętro, ul. Poznańska 2, 35-084 Rzeszów).

Konferencja jest kontynuacją zeszłorocznego wydarzenia poświęconego poprawie jakości dróg w województwie podkarpackim. Zeszłoroczna konferencja zgromadziła szerokie grono samorządowców, inwestorów przemysłowych, wykonawców, projektantów i spodziewamy się równie licznej obecności w tym roku. Dlatego też zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane poprawą jakości dróg w województwie podkarpackim do dokonania zapisu poprzez naszą stronę.

Serdecznie zapraszamy.

Konferencja już się odbyła

 1. Polskie doświadczenia w budowie betonowych nawierzchni drogowych
  Jan Deja,
  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 2. Analiza kosztów budowy nawierzchni drogowych
  Piotr Kijowski, Stowarzyszenie Producentów Cementu
 3. Sposób na trwały beton
  dr inż. Grzegorz Bajorek, Politechnika Rzeszowska
 4. Jakość betonu – kontrola i koszty
  Izabela Skrzypczak, dr inż. Lidia Buda-Ożóg, mgr inż. Joanna Kujda,
  Politechnika Rzeszowska
 5. Hydrauliczne spoiwo REYMIX – niezastąpione rozwiązanie w stabilizacji gruntów
  Paweł Trybalski, Cement Ożarów
 6. Sztywne nawierzchnie drogowe – wybrane aspekty techniczno-technologiczne
  dr inż. Lesław Bichajło, Politechnika Rzeszowska
 7. Współczesne trendy w budownictwie drogowym
  Michał Szymański, Chryso Polska
 8. Technologia wykonania i wybrane badania nawierzchni z betonu wałowanego
  dr inż. Tomasz Pytlowany, mgr inż. Wojciech Radwański,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Galeria