ScrollToTop

Uzasadnione rozwiązanie na drogach

II Warmińsko-Mazurska Konferencja Drogowa

Konferencja regionalna dla wszystkich zainteresowanych osób z województwa warmińsko-mazurskiego na temat nawierzchni betonowych odbyła się w środę, 11 kwietnia 2018r. na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Organizatorami konferencji byli Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Chryso PolskaOAT oraz Cement Ożarów.

Konferencja już się odbyła

 1. Beton w drogownictwie
  Marek J. Ciak
  , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 2. Dotychczasowe doświadczenia w budowie dróg betonowych
  Piotr Kijowski, Stowarzyszenie Producentów Cementu
 3. Realizacje w technologii betonu cementowego CCR Beton Drogowy
  Grzegorz Stefanowicz, Piotr Chmielewski, Kruszbet S.A.
 4. Współczesne trendy w budownictwie drogowym
  Michał Szymański, Chryso Polska
 5. Problemy szacowania stateczności i zabezpieczenia skarp i zboczy
  dr Jan Damicz
  , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 6. Nowoczesne technologie wyrównywania i teksturowania nawierzchni betonowych
  Piotr Heinrich, OAT
 7. Trwałe nawierzchnie z betonu RCC
  Artur Paszkowski, Cement Ożarów
 8. Problematyka wariantowania inwestycji drogowych
  dr inż. Elżbieta Szafranko,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Galeria