ScrollToTop

Uzasadnione rozwiązanie na drogach

III Podkarpacka Konferencja Drogowa

21 listopada 2018r. na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej odbyła się III PODKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA zorganizowana przez Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Rzeszów, Stowarzyszeniem Producentów Cementu, Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego, Chryso Polska, OAT oraz Cement Ożarów.

 

Konferencja to kontynuacja dwóch wcześniejszych inicjatyw poświęconych poprawie jakości dróg w województwie podkarpackim poprzez wybór najbardziej ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań w tej dziedzinie.

W trakcie 10 referatów przygotowanych przez wybitnych przedstawicieli nauki i biznesu na sali zgromadziła się rekordowa licba, ponad 200 uczestników. Wśród nich przedstawiciele całego środowiska drogowego, a w szczególności:

  • przedstawiciele środowiska samorządowców i administracji drogowej (Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Rzeszów, GDDKiA, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Wojewódzki Zarząd Dróg, Powiatowe Zarządy Dróg),
  • przedstawiciele środowiska naukowego (uczelnie, instytuty badawczo-rozwojowe, stowarzyszenia branżowe ‑ PZITB, SITK),
  • przedstawiciele środowiska wykonawców dróg, projektantów, inwestorów prywatnych oraz dostawców materiałów do budownictwa drogowego.

Dziękujemy za tak liczny udział.

Wszystkie osoby zainteresowane poprawą jakości dróg w województwie podkarpackim zapraszamy na kolejne edycje tego wydarzenia. 

Konferencja już się odbyła

Galeria

PRELEGENCI


 

UCZESTNICY

 

LOSOWANIE I WRĘCZENIE NAGRÓD