ScrollToTop

Uzasadnione rozwiązanie na drogach

III Podkarpacka Konferencja Drogowa

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Rzeszów, Stowarzyszeniem Producentów Cementu, Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego, Chryso Polska, OAT oraz Cement Ożarów ma zaszczyt zaprosić Państwa na III PODKARPACKĄ KONFERENCJĘ DROGOWĄ. Konferencja odbędzie się w środę, 21 listopada 2018r. na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej (Budynek “P”, V piętro, ul. Poznańska 2, 35‑084 Rzeszów).

Konferencja jest kontynuacją dwóch wcześniejszych inicjatyw poświęconych poprawie jakości dróg w województwie podkarpackim poprzez wybór najbardziej ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań w tej dziedzinie.

Wydarzenie dedykowane jest  całemu środowisku drogowemu, a w szczególności:

  • środowisku samorządowców i administracji drogowej (Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Rzeszów, GDDKiA, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Wojewódzki Zarząd Dróg, Powiatowe Zarządy Dróg),
  • środowisku naukowemu (uczelnie, instytuty badawczo-rozwojowe, stowarzyszenia branżowe ‑ PZITB, SITK),
  • środowisku wykonawców dróg, projektantów, inwestorów prywatnych oraz dostawców materiałów do budownictwa drogowego.

Zapraszamy na to wydarzenie wszystkie osoby zainteresowane poprawą jakości dróg w województwie podkarpackim.

Formularz zgłoszeniowy

Galeria