ScrollToTop

Uzasadnione rozwiązanie na drogach

III WARMIŃSKO-MAZURSKA KONFERENCJA DROGOWA

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa wraz ze Związkiem Gmin Warmińsko‑Mazurskich, Stowarzyszeniem Producentów Cementu, Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce, Chryso Polska, OAT oraz Cement Ożarów ma zaszczyt zaprosić Państwa na III WARMIŃSKO-MAZURSKĄ KONFERENCJĘ DROGOWĄ. Konferencja odbędzie się w środę, 9 maja 2019r. na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Jana Heweliusza 4, Olsztyn).

Konferencja jest kontynuacją dwóch wcześniejszych inicjatyw poświęconych poprawie jakości dróg w województwie warmińsko-mazurskim poprzez wybór najbardziej ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań w tej dziedzinie. Dotychczasowe edycje konferencji zgromadziły szerokie grono samorządowców, naukowców, inwestorów przemysłowych, wykonawców, projektantów, studentów i spodziewamy się równie licznej obecności w tym roku. Dlatego też zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką rozwoju drogownictwa a tym samym poprawą mobilności i wzrostem jakości życia mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Konferencja otrzymała Patronat Honorowy m.in.  Rektora UWM w Olsztynie, Marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezydenta Olsztyna,  liczymy na ich udział w naszej Konferencji.

W trakcie Konferencji odbędzie się cykl wykładów przybliżających najnowsze rozwiązania technologiczne, pokaz praktycznych przykładów budowy dróg w Polsce i wykorzystania betonu w infrastrukturze drogowej. Naszymi prelegentami będą wybitni naukowcy z WGIPiB Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Warszawskiej jak również praktycy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział Olsztyn, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i innych instytucji.

Widzimy, że ta bardzo ważna inicjatywa dla województwa warmińsko‑mazurskiego wzbudza bardzo duże zainteresowanie, dlatego też liczymy na Państwa niezawodne przybycie,  by wspólnie porozmawiać o rozwoju technologii budowy dróg w regionie.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Na koniec drugiej sesji wykładowej wśród uczestników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe, w tym iPhone i iPad.

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji najlepiej do 26.04.2019 z podaniem imion i nazwisk uczestników. Zapisów można dokonać poprzez formularz na stronie nawierzchniebetonowe.com.pl, mailowo pod adresem drogibetonowe@ozarow.com.pl oraz telefonicznie u Mikołaja Borowskiego pod numerem telefonu +48 501 035 014

Formularz zgłoszeniowy

[recaptcha]

Program konferencji

09:30-10:00  – rejestracja uczestników

10:00-10:15                       Uroczyste otwarcie Konferencji

10:15-12:15                       I SESJA WYKŁADOWA

  1. Wykorzystanie danych diagnostycznych do prognozowania stanu nawierzchni w zależności od posiadanych środków na zabiegi utrzymaniowe

Waldemar Królikowski, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

  1. Rozwiązania materiałowe i technologiczne stosowane w nawierzchniach betonowych na kontraktach realizowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie

Andrzej Wądołowski, Z-ca Dyrektora ds. Technologii GDDKiA Oddział w Olsztynie

  1. Uzyskiwanie wysokich wytrzymałości mechanicznych i trwałościowych nawierzchni betonowych za pomocą nowoczesnych domieszek chemicznych

Michał Szymański, Chryso Polska

  1. Cement i beton jako materiał budowlany w drogownictwie: potencjał i perspektywy rozwoju rynku

Piotr Kijowski, Stowarzyszenie Producentów Cementu

  1. Beton fotokatalityczny na drodze do poprawy jakości powietrza

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, Politechnika Warszawska

12:15-12:30                       Przerwa kawowa

12:30-14:30                       II SESJA WYKŁADOWA

  1. Nieniszczące badania konstrukcji drogowych

dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  1. Budownictwo drogowe – betonowa infrastruktura towarzysząca

Piotr Nowicki, Cement Ożarów

  1. Wybrane metody wzmacniania słabego podłoża gruntowego

dr hab. inż. Piotr Srokosz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  1. Innowacyjne metody naprawy nawierzchni w technologii betonu szybkosprawnego oraz elementów prefabrykowanych

Piotr Heinrich, OAT

  1. Beton Towarowy w Polsce

Maciej Gruszczyński, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce

14:30-15:30                       Obiad

Galeria