ScrollToTop

Uzasadnione rozwiązanie na drogach

I Lubelska Konferencja Dróg Betonowych

Konferencja regionalna dla wszystkich zainteresowanych osób z województwa lubelskiego na temat nawierzchni betonowych odbyła się w środę – 25 października 2017r. na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Organizatorami Konferencji była Politechnika Lubelska – Wydział Budownictwa i Architektury wraz ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu, Chryso Polska oraz Cement Ożarów .

Konferencja już się odbyła

I SESJA WYKŁADOWA

 1. Lokalne drogi betonowe w województwie lubelskim
  dr inż. Agnieszka Woszuk, Politechnika Lubelska
 2. Doświadczenia z realizacji dróg o nawierzchni z betonu cementowego
  Leszek Skowron, Wójt Gminy Korzenna
 3. Nawierzchnie betonowe – problem teksturowania ich powierzchni
  mgr inż. Paweł Gierasimiuk, Politechnika Białostocka
 4. Most z Łabuń -badania betonu
  dr inż. Sławomir Karaś, Politechnika Lubelska
 5. Beton materiałem XXI wieku
  dr inż. Grzegorz Bajorek, Politechnika Rzeszowska

II SESJA WYKŁADOWA

 1. Polskie doświadczenia w budowie betonowych nawierzchni drogowych
  Jan Deja,
  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 2. Trwałe nawierzchnie z betonu RCC
  Paweł Trybalski, Cement Ożarów
 3. Współczesne trendy w budownictwie drogowym
  Michał Szymański, Chryso Polska
 4. Analiza kosztów budowy nawierzchni drogowych
  Piotr Kijowski, Stowarzyszenie Producentów Cementu

Galeria

Relacja z naszej konferencji na stronie TVP3 Lublin.