ScrollToTop

Uzasadnione rozwiązanie na drogach

ADRES KORESPONDENCYJNY

Grupa Ożarów S.A.
Karsy 77
27-530 Ożarów

Kontakt w sprawie Nawierzchni Betonowych
Tel.: +48 501 035 014
mikolaj.borowski@ozarow.com.pl

Centrala
Tel.: +48 (15) 839 11 00
Fax: +48 (15) 839 13 88

Sekretariat
Tel.: +48 (15) 839 11 06,
+48 (15) 839 11 07
Fax: +48 (15) 839 11 08
drogibetonowe@ozarow.com.pl

SIEDZIBA SPÓŁKI

Grupa Ożarów S.A.
Ul. Księdza Ignacego Skorupki 5
00-546 Warszawa
NIP 863-000-13-99
Regon: 830000977

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000038326
Kapitał zakładowy: 114 979 980,00 PLN opłacony w całości

Sekretariat
Tel.: +48 (22) 583 76 00
Fax: +48 (22) 583 76 12