ScrollToTop

Uzasadnione rozwiązanie na drogach

Kontakt w sprawie Nawierzchni Betonowych

+48 501 035 014

drogibetonowe@ozarow.com.pl

ADRES KORESPONDENCYJNY

Cement Ożarów S.A.
Karsy 77
27-530 Ożarów

SIEDZIBA SPÓŁKI

Cement Ożarów S.A.
Ul. Księdza Ignacego Skorupki 5
00-546 Warszawa
NIP 863-000-13-99
Regon: 830000977

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000038326
Kapitał zakładowy: 114 979 980,00 PLN opłacony w całości