ScrollToTop

Uzasadnione rozwiązanie na drogach

III WARMIŃSKO-MAZURSKA KONFERENCJA DROGOWA

 

1.Waldemar Królikowski,Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2. Andrzej Wądołowski, Z-ca Dyrektora ds. Technologii GDDKiA Oddział w Olsztynie
3. Michał Szymański, Chryso Polska
4. Piotr Kijowski, Stowarzyszenie Producentów Cementu
5. dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, Politechnika Warszawska
6. dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM
7. Piotr Nowicki, Cement Ożarów
8. dr hab. inż. Piotr Srokosz, prof. UWM
9. dr inż. Zdzisław Kohutek, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce

III PODKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA

 

1. Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło
2. dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska
3. Artur Paszkowski
4. Prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski
5. Piotr Heinrich
6. Prof. dr hab. inż. Jan Deja
7. dr inż. Grzegorz Bajorek
8. Michał Szymański
9. dr inż. Zdzisław Kohutek
10. Piotr Kijowski