ScrollToTop

Uzasadnione rozwiązanie na drogach

Relacja z II Podkarpackiej Konferencji Drogowej

Jak remont i modernizacja dróg gminnych, to z wykorzystaniem nawierzchni betonowych

– Ponad połowa wszystkich dróg w naszym kraju to drogi gminne, które w 80% nadają się do remontu lub modernizacji. Na tym polu widzę ogromne możliwości wykorzystania dróg z nawierzchnią betonową – mówił Marek Ćwiąkała z Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych podczas II Podkarpackiej Konferencji Drogowej, którą 29 listopada 2017 r. w Rzeszowie zorganizowała Grupa Ożarów.

Współorganizatorami konferencji w Rzeszowie byli: Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszów, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Chryso Polska oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Rzeszowie.

Do auli Politechniki Rzeszowskiej przybyło około 200 osób: starostowie, burmistrzowie, wójtowie, pracownicy powiatów i gmin z terenu województwa podkarpackiego odpowiedzialni za budowę i utrzymanie dróg, naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej oraz z Akademii Górniczo-Hutniczej i studenci. W imieniu organizatorów gości przywitał Marek Surowiec, dyrektor ds. strategii i członek zarządu Grupy Ożarów S.A.

Zdaniem prof. Jana Dei z Akademii Górniczo – Hutniczej beton jest technologicznie i ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla dróg asfaltowych. – Tylko konkurowanie technologii służy postępowi i rozwojowi. Na drogach betonowych nie boimy się ciężkich samochodów. Gwarantowana jest ich 40-50 letnia żywotność nawet przy obciążeniach rzędu 130 kN/oś – mówił prof. Deja.

Marek Ćwiąkała, który ma za sobą 20-letnie doświadczenia w pracy samorządowej mówi, że zwłaszcza w gminach warto budować drogi betonowe. – Tu każdy grosz ogląda się z kilku stron i warto inwestować w trwałą infrastrukturę drogową – tłumaczył Ćwiąkała. – Specyfika Podkarpacia polega na dużej ilości lasów, które są źródłem drzewa. Ciężkie transporty drzewa przyczyniają się do destrukcji naszych dróg gminnych i powiatowych. Gdyby były wykonane z betonu sytuacja byłaby znacznie lepsza.

Podczas konferencji przedstawiane były m.in. przykłady lokalnych dróg betonowych zbudowanych w latach 80-tych na terenie Lubelszczyzny, które po prawie 30 latach użytkowania są w dobrym stanie technicznym. Samorządowcy z zainteresowaniem wysłuchali informacji o drodze Gliniany – Teofilów (woj. świętokrzyskie) z 2006 roku, o długości 5 km, na której po 11 latach użytkowania nie ma ani jednego pęknięcia!

W województwie podkarpackim w drogi betonowe inwestują m.in. gminy Żurawica i Pruchnik. Odbywa się to tzw. sposobem gospodarczym: gmina kupuje i dostarcza beton, a mieszkańcy sami go układają. – Na terenie naszej gminy wykonano w ten sposób ponad 7 km dróg betonowych – mówił Wacław Szkoła, burmistrz miasta i gminy Pruchnik. Niektóre drogi betonowe na terenie gminy Żurawica użytkowane są już od kilkunastu lat.

Samorządowcy mają do wyboru nie tylko technologię betonu lanego, ale także betonu wałowanego RCC. Paweł Trybalski, kierownik Działu Doradztwa Technicznego Grupy Ożarów mówił m.in. o zbudowanej we wrześniu 2016 roku drodze z betonu wałowanego na terenie Cementowni Ożarów. Z kolei Wojciech Radwański z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie przedstawił doświadczenia związane z projektowaniem i wykonawstwem ulicy z betonu wałowanego na terenie Krosna o długości 1700 metrów.

– Już teraz możemy Państwa zaprosić do Rzeszowa na kolejną, trzecią konferencję poświęconą drogom betonowym, jesienią 2018 roku – powiedział na zakończenie Marek Surowiec z Grupy Ożarów.