ScrollToTop

Uzasadnione rozwiązanie na drogach

Technologia budowy dróg betonowych została sprawdzona zarówno w Polsce jak i na świecie. Pierwsza droga betonowa na świecie powstała w 1891 roku w USA i służy do chwili obecnej. Pierwsza w Europie nawierzchnia betonowa powstała 3 lata wcześniej, w 1888 roku, we Wrocławiu na Placu Blȕchera (obecnie Plac Solny). Długowieczność – to cecha charakterystyczna dróg betonowych i jedna z ich największych zalet.

Obecnie w Polsce mamy 650 km autostrad i dróg ekspresowych z nawierzchnią betonową, a w planach lub budowie kolejnych prawie 800 km. Do końca 2020 roku sieć dróg szybkiego ruchu o nawierzchni betonowej będzie liczyć ok 1300 km, co będzie stanowiło ok. 27 % wszystkich dróg szybkiego ruchu.

W Polsce mamy także ok. 800 km lokalnych dróg betonowych: gminnych, powiatowych i wojewódzkich (dane Stowarzyszenia Producentów Cementu za 2016 r.). SPC szacuje, że rocznie w Polsce buduje się ok. 120 km dróg lokalnych/samorządowych w technologii betonowej.