ScrollToTop

Uzasadnione rozwiązanie na drogach

Koszty budowy drogi o nawierzchni betonowej uzależnione są od szeregu czynników i kalkulowane indywidualnie dla każdej inwestycji.

Wybierając technologię budowy drogi warto przeprowadzić analizę Cyklu Życia LCC (Life Cycle Costing). To suma wszystkich kosztów ponoszonych podczas cyklu życia drogi obejmująca koszty jej budowy, użytkowania i likwidacji.

Warto pamiętać, że drogi betonowe budowane są z krajowych, lokalnych surowców.

W Polsce występuje gęsta sieć nowoczesnych wytwórni betonu towarowego.

Są także doświadczeni wykonawcy dysponujący odpowiednim sprzętem do budowy dróg o nawierzchniach betonowych każdej kategorii ruchu.

Trwałość dróg betonowych, daje gwarancje zarówno inwestorom – samorządowcom jak i użytkownikom – mieszkańcom gmin i powiatów, że raz wydane pieniądze na budowę drogi betonowej będą dobrze służyły co najmniej przez kilkadziesiąt lat.

Z opracowania pt. „Badania i analizy kosztów budowy i utrzymania nawierzchni betonowych i asfaltowych” przygotowanego przez zespół ekspertów pod kierownictwem prof. Antoniego Szydło w 2016 roku wynika, że już na etapie budowy kilometr drogi ekspresowej z nawierzchnią betonową (w zależności od kategorii ruchu) jest od 28,8% do 33% tańszy od podobnej drogi z nawierzchnią asfaltową. Po 30 latach eksploatacji droga ekspresowa betonowa jest o 54,5 do 57% tańsza (w zależności od kategorii ruchu) w stosunku do nawierzchni asfaltowej.